Bedrijfswaardering En Overname

Published Apr 23, 21
6 min read

Waarde Bedrijf Bepalen

U moet dan namelijk ook rekening houden met de formulewaarde, eventuele financieringsarrangementen van de franchiseformule en het verschil van belangen bij de overdracht van een franchise tussen Franchisegever en Franchisenemer. In Nederland is in veel franchisecontracten niets geregeld rondom de goodwill. Dit kan bij onderhandelingen flinke discussies kan opleveren. MKB Advies Partners heeft ruime ervaring op het gebied van bedrijfsovername van franchise en franchisevestigingen.

De adviseurs hebben al aan vele bedrijfsovernames bijgedragen. Ook in de fase na de overdracht kan onze adviseur betrokken blijven. Een goed overdrachtsplan en duidelijke communicatie met de medewerkers vormen de basis voor een succesvolle toekomst. Wilt u een goede prijs voor uw bedrijf? Schakel dan één van onze overnamespecialisten in. verkoop bedrijf.

Zoekt u een koper voor uw bedrijf of een investeerder om verder te groeien? Wilt u vermogen uit jouw bedrijf vrijmaken of helemaal afscheid nemen van uw bedrijf? Onze experts op het gebied van bedrijfsovername staan voor u klaar en gaan graag vertrouwelijk (en vrijblijvend) met u in gesprek. Onderstaand enkele door MKB Advies Partners gerealiseerde bedrijfsovernames .

Een Bedrijfswaardering, Waarom?

Stel u heeft het probleem dat de omzet van uw onderneming een significante daling heeft laten zien en de bedrijfsresultaten negatief zijn. Echter uw bedrijf heeft een goede naam in de markt, er is een uitstekend personeelsbestand, langdurige relaties met afnemers en een up-to-date machinepark. Welke mogelijkheden zijn er om een koper te vinden die een goede prijs voor uw bedrijf betaalt? De definitie van deze waarde is: een onderneming is waard wat u er in de toekomst mee denkt te kunnen verdienen.

Hierbij wordt opgemerkt dat de waarde van een onderneming niet per definitie gelijk is aan de prijs die de koper kan en wil betalen. Deze verkoopprijs is verder afhankelijk van: Aantal geïnteresseerde kopers; Door de koper te realiseren synergievoordelen; Beschikbaarheid van financiële middelen bij de koper; Wens of noodzaak van de verkoper om de aandelen van de hand te doen.

Dit komt doordat een koper de betaalde koopsom in de toekomst terug zal moeten gaan verdienen. Het uitgangspunt hierbij wordt normaal gesproken gevormd door in het verleden behaalde resultaten. Deze dienen zorgvuldig te worden bekeken. Om een goede prognose te kunnen maken is daarnaast kennis nodig van de markt waarin de onderneming opereert alsmede de strategie van de onderneming.

Waardebepaling Bedrijf Weten? Bedrijfsoverdrachten

De belangrijkste verschillen tussen netto winst en geldstromen betreffen afschrijvingen en investeringen in duurzame productiemiddelen en werkkapitaal - verkoop bedrijf. Vrije geldstromen zijn middelen die ter beschikking staan aan de verschaffers van eigen vermogen en vreemd vermogen en dus kunnen worden aangewend voor het betalen van rente, aflossingen en het uitkeren van dividend.

De Waardebepaling Van Je BedrijfBedrijfswaardering En Overname

Deze vergoeding geeft feitelijk weer in hoeveel jaren de investeerder zijn investering wil terugverdienen. Als een onderneming negatieve vrije geldstromen genereert, dan dient de vraag zich aan, of en zo ja wanneer, die onderneming hier weer bovenop komt. Een goede onderbouwing van de “turn around” is cruciaal. Een onderneming die negatieve geldstromen genereert in de toekomst heeft volgens de discounted cash flow methode geen waarde.

Bedrijfsverkoop En BedrijfsoverdrachtWaardebepaling Bedrijf

Nu verkopen en genoegen nemen met een lagere verkoopprijs;2. Verkopen van een deel van de aandelen of resultaatafhankelijke betaling;3 - waarde bedrijf bepalen. aan-verkopenbedrijf.nl. De verkoop een aantal jaren doorschuiven indien mogelijk;4. Liquidatie/doorstart (wordt niet behandeld). Waarom kopers toch een onderneming willen overnemen die negatieve geldstromen heeft gerealiseerd, kan verschillend zijn. Zo kan een koper, door zijn kennis van de branche, over een magere periode heen kijken.

Een Bedrijfswaardering, Waarom?

Waardebepaling Van Uw Bedrijf - Aan- & Verkopen BedrijfDe Waardebepaling Van Een Bedrijf - Bedrijfsovername

Belangrijke voorwaarde om ondanks huidige negatieve geldstromen toch te kunnen verkopen blijft. Met enige zekerheid moet kunnen worden aangetoond, waarom in de toekomst weer positieve vrije geldstromen kunnen worden gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit orderportefeuilles, businessplannen en marktonderzoek. Ook kunnen synergievoordelen een belangrijke reden zijn om een slecht presterende onderneming over te nemen.

Een andere mogelijkheid is het verkopen van een minderheidsbelang. 1 (waardebepaling bedrijf). Direct een deel van de aandelen verkopen, waarbij afspraken worden gemaakt over een overdracht van de overige aandelen op een vastgesteld moment in de toekomst. Hierbij kan gedacht worden aan een zogenaamde management buy-in kandidaat. Dit is meestal een ervaren manager met ambities om als ondernemer aan de slag te gaan.

Het is gebruikelijk om bij de overdracht van het eerste deel van de aandelen afspraken te maken over de voorwaarden voor overdracht van de resterende aandelen. Er kan een waarderingsmethode worden afgesproken maar er kan ook een optie koop overeen worden gekomen tegen vooraf vastgestelde voorwaarden. Een bijkomend voordeel van deze handelswijze is dat de kopende MBI-kandidaat inmiddels enige jaren ervaring binnen de onderneming heeft.

Waardebepaling Bedrijf

2. Een volledige overdracht van de aandelen, waarbij de koopsom bestaat uit een basiskoopsom en variabele beloning die afhankelijk wordt gesteld van toekomstige resultaten. Het strekt tot aanbeveling om deze afspraken te baseren op financiële parameters zoals bijvoorbeeld omzet of brutomarge in plaats van nettowinst. Immers naarmate op een hoger niveau in de winst- en verliesrekening variabele resultaat-afhankelijke afspraken worden gemaakt, dan neemt de subjectiviteit van de vaststelling van deze beloning af.De verkoop een aantal jaren doorschuiven is een derde mogelijkheid om toch een acceptabele verkoopopbrengst te realiseren bij een slecht renderende onderneming (waardebepaling bedrijf). Wederom is het dan belangrijk dat er goede toekomstperspectieven zijn en dat met enige zekerheid kan worden onderbouwd dat de onderneming in de toekomst positieve geldstromen zal realiseren.

Tevens kan de onderneming “verkoopklaar” worden gemaakt (verkoop bedrijf). Het verkoopklaar maken van een onderneming is uitgebreid toegelicht in het artikel, zie: Bedrijfswaardering: hoe uw bedrijfswaarde bepalen en verhogen? Belangrijke aandachtsgebieden bij het verkoopklaar maken van een onderneming betreffen onder meer: de afhankelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder beperken; de optimale fiscale en juridische structuur opzetten; de afhankelijkheid van één belangrijke leverancier en of klant terugbrengen.

Voorbereiding Voor De Waardebepaling Van Een Bedrijf

Nadelen bij uitgestelde verkoop van de onderneming: de onderneming kan ook failleren waardoor geen verkoopopbrengst resteert; ondanks wens tot verkoop moet verkoper de “knop” geestelijk omzetten. Voor informatie over de stappen van een verkooptraject verwijzen wij naar het artikel: Plan van aanpak bedrijfsverkoop - verkoop bedrijf. Voor vragen of meer informatie kunt u ook het reactieformulier invullen.

Bedrijf Verkopen? - Bereid Je Goed Voor - Bekijk De Tips!Bedrijfswaardering En Overname

In de praktijk van het midden- en kleinbedrijf wordt het gebruik van vuistregels (ook wel multiples genoemd) veel toegepast om te bepalen: wat is een bedrijf waard? Het gaat daarbij om formules als: 4-6 x de nettowinst 0,75 – 1,2 x de jaaromzet 1 x de intrinsieke waarde + 2 x de nettowinst 3 x EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 4 x EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) Deze lijst is oneindig aan te vullen met andere waarden en andere variabelen, zoals een bedrag per vaste klant of abonnee.

Navigation

Home

Latest Posts

Jouw Bedrijf Verkopen: Waar Moet Je Op Letten?

Published May 08, 21
6 min read