Werknemer Ontslaan Met Vast Contract

Published Apr 05, 21
6 min read

Juridisch Advies - Juridisch Adviseur!

Wordt een werknemer ontslagen terwijl er een opzegverbod van toepassing is, dan geldt eveneens dat de werknemer het ontslag ongedaan kan maken. Op de derde plaats dienen werkgever en werknemer de contractuele of wettelijke opzegtermijn te respecteren. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een onregelmatig ontslag, wat tot schadeplichtigheid leidt voor degene die de opzegtermijn niet heeft gerespecteerd.

De werkgever heeft dus geen toestemming van het UWV nodig en er is geen opzegtermijn van toepassing. Een proeftijd moet altijd schriftelijk worden overeengekomen en moet voor beide partijen gelijk zijn. Daarnaast stelt de wet grenzen aan de maximale duur van een proeftijd. Deze is afhankelijk van de aard en duur van het dienstverband.

Deze wijze van opzegging is beter bekend als 'ontslag op staande voet'. Er gelden strenge eisen voor een ontslag op staande voet. Dit komt omdat veel van de bepalingen die ontslagbescherming bieden niet van toepassing zijn bij ontslag op staande voet. Zo hoeft de werkgever geen UWV-toestemming te vragen, is er geen opzegtermijn van toepassing en zijn ook de opzegverboden (in beginsel) niet van toepassing.

Juridisch Adviesbureau Gezondheidszorg

Blijkt achteraf dat een werknemer ten onrechte op staande voet is ontslagen, dan zijn de gevolgen voor de werkgever aanzienlijk: de werknemer kan het ontslag ongedaan maken (en dus loondoorbetaling eisen) of hij kan een beroep doen op de schadeplichtigheid van de werkgever wegens het niet respecteren van de opzegtermijn - Fiscaal Juridisch Adviesbureau.

Op verzoek van werkgever of werknemer kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst beëindigen 'om een gewichtige reden'. In juridische termen spreekt men van ontbinding van de arbeidsovereenkomst, in het gewone spraakgebruik heeft men het over ontslag. Er zijn twee soorten gewichtige reden die tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunnen leiden. Op de eerste plaats de dringende reden die genoemd is in de paragraaf 'Beëindiging door opzegging': ontslag op staande voet.Een andere gewichtige reden is een verandering van omstandigheden. Hierbij kan men denken aan bedrijfseconomische redenen, een verstoorde arbeidsrelatie of het functioneren van de werknemer. Als de kantonrechter het verzoek om ontbinding van de overeenkomst op grond van verandering van omstandigheden toewijst, kan hij de ene partij ertoe verplichten aan de andere partij een 'billijke vergoeding' te betalen.

Jurist Arbeidsrecht

Voor de berekening van deze vergoeding werd in het verleden de zogeheten kantonrechtersformule gehanteert. deze is op 1 juli 2015 min of meer vervangen door de transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding waar de werknemer recht op heeft bij ontslag na een dienstverband van minimaal twee jaar. Er zijn verschillende manieren om de afkoopsom te besteden.

Als de werknemer overlijdt, eindigt zijn arbeidscontract automatisch (huisjurist). Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in dat geval de werkgever verplicht is aan de nabestaanden een overlijdensuitkering te betalen ten bedrage van een maandloon. Daarnaast is het mogelijk dat de nabestaanden aanspraak maken op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen. Laat u voorlichten door een arbeidsrechtjurist.

Het kan zinvol zijn dat een werknemer, nadat hem rechtsgeldig (dus met ontslagvergunning van het UWV) ontslag is aangezegd, een rechterlijke procedure start wegens 'kennelijk onredelijk ontslag'. Wellicht kent de rechter hem alsnog een ontslagvergoeding toe - Juridisch advies voor ondernemers. Raadpleeg hiervoor een arbeidsrechtjurist.

Juridisch Adviesbureau

Ontslag bij vast contract: Je krijgt eindelijk een vast contract aangeboden na hard werken. Dat is eens even lekker! Een vast contract is voor onbepaalde tijd geldig, er is dus geen einddatum afgesproken. Dit betekent dan ook min of meer dat je zekerheid hebt als het om werk gaat. Dan schrik je toch wel even als je een paar maanden later te horen krijgt dat je ontslagen bent.

Een ontslag is niet zomaar mogelijk wanneer je een vast contract hebt - werknemer ontslaan. Hier komen allerlei regels bij kijken, en de werkgever moet een voor de wet geldige reden hebben om jou te ontslaan. De omstandigheden waarin jij ontslagen kunt worden met een vast contract staan vastgelegd in de wet. Tevens wordt de reden voor ontslag ook nog eens getoetst door het UWV of de kantonrechter.

Maar welke redenen zijn dan wel rechtsgeldig?Je kunt nog zo graag bij een bedrijf willen blijven, maar als zij failliet gaan dan valt er geen weg meer te bezeilen. Zij kunnen jou niet meer betalen, en er is dus geen andere optie dan ontslag. De werkgever moet wel toestemming van het UWV krijgen voor het ontslag.

Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Het kan wel eens gebeuren dat er een arbeidsconflict heeft plaatsgevonden vóór het ontslag - juridisch advies den haag. De werkgever heeft wel duidelijk bewijs nodig dat jij inderdaad onvoldoende functioneert, dit kan dus niet zomaar verzonnen worden. Ook hier is waarschijnlijk sprake geweest van een arbeidsconflict. Maar zelfs in dit geval kan de werkgever jou niet zomaar ontslaan.

Natuurlijk kan het een keer gebeuren dat je zodanig ziek bent dat werken gewoon geen mogelijkheid is. Maar zeg nu zelf, het is een beetje moeilijk te geloven als dit regelmatig gebeurt. Het wordt natuurlijk een ander verhaal als je een chronische aandoening hebt waar je werkgever van op de hoogte is.

Toch kan jouw werkgever genoodzaakt zijn om stappen te ondernemen. Er zijn wel een aantal regels opgesteld zodat werknemers geen misbruik kunnen maken van langdurig zieke medewerkers. Zo mag de werkgever jou bijvoorbeeld niet binnen de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid ontslaan. Als de twee jaar voorbij zijn mag dit wel, maar dan moet er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

Zieke Werknemer Ontslaan

Als deze kans niet aanwezig is, of te klein is, dan zal het UWV toestemming geven voor het ontslag. Wat precies verwijtbaar gedrag is, is voor veel bedrijven een discussiepunt. Het ene bedrijf zal het niet goedkeuren als er onacceptabele uitlatingen gedaan worden op social media, en het andere bedrijf trekt de streep pas bij intimidatie op de werkvloer.

In de meeste gevallen is het aan te raden om juridische hulp in te schakelen als het ontslag is op basis van verwijtbaar handelen.Bedrijven zijn altijd op zoek naar nieuwe projecten om meer omzet te draaien. Zo kan het dus gebeuren dat jouw baas vraagt om morgen een netwerk aan te leggen in een verzorgingstehuis, terwijl jij hartstikke druk bezig was om ondergrondse kabels te lassen (juridisch adviesbureau).

Juridisch Adviesbureau - LetselteamIncasso- En Juridisch Adviesbureau
Juridisch Advies - Incasso - Ervaren JuristenJuridisch Advies - Juridisch Adviseur!

Je kunt natuurlijk wel proberen om jouw baas te overtuigen om jou bij het lassen te houden, maar als jouw baas dit niet wilt, dan heb je geen andere keuze (adviesbureau juridisch). Dit is natuurlijk wel onder de voorwaarde dat de nieuwe werkplek veilig is. Kom je niet opdagen, en blijf je stug lassen? Dan noemen we dat werkweigering, en dat is een geldige reden voor ontslag.

Juridisch Adviesbureau Gezondheidszorg

Laat desnoods een expert kijken naar het ontslag - werknemer ontslaan. Wellicht kun je nog aan het werk blijven. Nu moet je jezelf wel afvragen of je überhaupt wel wilt werken voor een werkgever die jou wilt ontslaan. Wordt je ontslagen op staande voet? Schakel dan zo snel mogelijk juridische hulp in. Bij ontslag op staande voet heb je geen recht op een uitkering, en verlies je dus letterlijk van de een op de andere minuut al jouw inkomsten.

Deze afspraken kun je laten vaststellen in een vaststellingsovereenkomst. Hierin kun je bijvoorbeeld afspreken of je geld mee krijgt, op welke uitkering je recht hebt, hoe lang je nog kan blijven werken voordat het ontslag geldig is, en meer. Ben je ontslagen omdat je de pensioenleeftijd hebt bereikt? Zorg dan dat je alles goed geregeld hebt.

Navigation

Home

Latest Posts

Jouw Bedrijf Verkopen: Waar Moet Je Op Letten?

Published May 08, 21
6 min read