Wia Uitkering Stopgezet: Hoe Kan Een Advocaat U Helpen?

Gepubliceerd jan. 21, 23
6 min read

Arbeidsongeschiktheid - Gratis Gesprek Advocaat Binnen 24 Uur!

Ontslag kan dan een oplossing zijn voor uw gezondheidsklachten. De beste advocaten herstellen uw WIA uitkering. U kunt dan soms beter vertrekken, maar u moet wel precies weten wat u kunt verwachten en wat u wel en niet mag en kunt doen. Bent u ziek en overweegt u ontslag te nemen of in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst? Laat u zich dan altijd adviseren door een advocaat.

De websites van ASR Nederland maken gebruik van cookies. Sommige cookies plaatsen we altijd, bijvoorbeeld om de websites goed te laten werken en om het gedrag erop volledig anoniem, te kunnen analyseren. Daarnaast plaatsen we cookies zodat jij feedback kunt geven, voor social media of om relevante advertenties op websites van derden te plaatsen.

Door op ‘Akkoord’ te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Ga je akkoord met onze cookies, dan kunnen we jouw online gedrag, nadat je bent ingelogd, combineren met (persoons)gegevens die je online achter laat of eerder aan ons hebt verstrekt. Wil je zelf aangeven voor welke cookies je toestemming geeft, klik dan op 'Wijzig mijn instellingen'.

Bezwaar Wia Uitkering

Als je ziek bent, dan heb je vaak weinig zekerheid. Je weet als zieke werknemer niet hoelang het duurt tot je hersteld bent en of je wel helemaal zult herstellen. Of je je oude werk kunt blijven uitvoeren of dat je tijdelijk ander werk moet gaan uitvoeren, enz. Advies over sociale zekerheid: WIA, WW en ZW. En of je bij je oude werkgever kunt re-integreren of misschien bij een andere werkgever.

Sociale Zekerheidsrecht - UitkeringenMaak Bezwaar Wia Met Gratis Wia Advocaat

Ik merk dat een zieke werknemer het toch fijn vinden om een stappenplan te krijgen, zodat ze van tevoren in ieder geval duidelijkheid krijgen over hun re-integratieplichten. Hierin staat dan wat ze moeten doen en wanneer ze dat moeten doen. Daarom heb ik dit artikel geschreven, maar ik begeleid je als zieke werknemer hierin natuurlijk ook stap voor stap in mijn praktijk (WIA-uitkering afgewezen? Advocaat geeft juridisch avies).

Voor het gemak schrijf ik over een hij, maar het kan uiteraard net zo goed een vrouwelijke bedrijfsarts zijn. Maar je hoeft niet te wachten totdat je al ziek bent om met een bedrijfsarts te praten. WIA Advocaat - Bel voor Direct gratis Advies. Veel bedrijfsartsen hebben een open spreekuur, waar je dan al je zorgen om je gezondheid kunt bespreken.

Wia – Bezwaar Maken Tegen Het Uwv

Een bedrijfsarts speelt een belangrijke rol tijdens je ziekte en je re-integratie. Hij is een arts, een medisch specialist. In zijn rol als bedrijfsarts moet hij je begeleiden naar een goede terugkeer naar je werk (of ander passend werk) en hiervoor heeft hij medische informatie nodig van de artsen die jou behandelen.

Deze praktijkondersteuner is geen arts, maar heeft wel een op de taak gerichte opleiding (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA) - Bezwaar WIA uitkering - Advies Advocatenkantoor. Hij is een soort praktijkondersteuner die je ook bij de huisarts al kent. Hij stelt gerichte vragen om een inschatting te krijgen van de ernst van je ziekte en dit wordt dan overlegd en doorgegeven aan de bedrijfsarts.

Uwv Advocaat Uitkering Afgewezen, Gestopt Of Opgeschort?Maak Bezwaar Wia Met Gratis Wia Advocaat

Voor jou verandert er niets, je moet gewoon dezelfde informatie verschaffen als je normaliter aan de bedrijfsarts zou geven. Als je naar verwachting langere tijd ziek zult blijven, dan zullen de volgende fases doorlopen moeten worden. De bedrijfsarts zorgt ervoor dat deze fases op tijd gestart worden. Maar als je het gevoel hebt dat er iets vergeten zou worden, kun je dat natuurlijk ook zelf aankaarten bij je bedrijfsarts of je werkgever.

(Wia) Wet Werk En Inkomen Naar Arbeidsvermogen

1 Na 6 weken stelt de bedrijfsarts de zogenaamde probleemanalyse op (PA). Je wordt normaal gesproken als zieke werknemer binnen enkele weken uitgenodigd op gesprek bij de Bedrijfsarts - WIA Advocaat. Heel soms word je al na enkele dagen opgeroepen, dat heet dan een Dit is eigenlijk alleen nodig als de werkgever dit expliciet aan de bedrijfsarts vraagt omdat hij de ziekmelding niet helemaal vertrouwt.

Maar hij is geen arts en kan natuurlijk geen diagnose stellen. Hij mag in verband met privacy eigenlijk ook vrijwel geen vragen stellen. Een voorbeeld van een controle van de werkgever is bijvoorbeeld als jij in je arbeidscontract hebt staan dat je tijdens ziekte aanwezig moet zijn op je woonadres (of een ander verzorgadres moet doorgeven) (Sociale zekerheidsrecht - Uitkeringen).

Want je kunt je voorstellen dat een dergelijk gebrek aan vertrouwen een terugkeer naar je werkplek niet vergemakkelijkt. Dat is de reden dat een uitnodiging voor een spoedspreekuur door een bedrijfsarts wordt uitgevoerd. De bedrijfsarts controleert dan de ziekmelding en de diagnose van de huisarts of de specialist. Op dit moment vinden in verband met de corona beperkingen geen lijfelijke controle afspraken met de bedrijfsartsen plaats.

Advocaat Uitkering - Gratis Advocaat [Intakegesprek]

Is Uw Ziektewet- Of Wia-uitkering Afgewezen?Bezwaar Wia Uitkering - Advies Advocatenkantoor

De bedrijfsarts zal samen met jou op tijd alle papieren invullen die volgens de wet nodig zijn. In mijn stappenplan hierboven heb ik dit al aangegeven. Concreet betekent dit dus dat de bedrijfsarts zowel de Probleemanalyse moet opstellen, de voortgangcontroles en de beoordeling voor de WIA aanvraag. De bedrijfsarts moet eerst een Probleemanalyse opstellen, dus een soort bevestiging van de diagnose.

Waar moet je hierbij aan denken? Hij beoordeelt bijvoorbeeld ook of je bent als gevolg van ziekte een . Als er namelijk sprake zou zijn van “alleen maar” een arbeidsconflict, dan ben je strikt genomen namelijk niet echt ziek. In dat geval is het voor spoedig herstel van groot belang dat je zo spoedig mogelijk gaat re-integreren.

Dit wordt ook wel genoemd. Als er geen arbeidsconflict speelt (of niet alleen maar), dan ben je in principe wel “gewoon” ziek. Ja, je hebt los van de afspraken met de bedrijfsarts ook nog contact met je werkgever. Sommige werkgevers houden intensief contact en bellen 2x per week om te vragen hoe het met je gaat.

Wia – Bezwaar Maken Tegen Het Uwv

In ieder geval iedere 6 weken bespreek je met je werkgever hoe jullie vinden dat de re-integratie loopt (Advocaat uitkering - Gratis advocaat [intakegesprek]). Dat heet een Je werkgever legt dit op papier vast in de zogenaamde (eerstejaars) evaluatie. Als bepaalde doelstellingen van de bedrijfsarts niet gehaald worden, dan wordt dit ook vastgelegd en ook de reden waarom.

De bedrijfsarts stelt een Probleemanalyse op en je werkgever en jij gebruiken dit samen als een basis om een Plan van Aanpak op stellen. Hierin staat eigenlijk welke beperkingen jij ondervindt en hoe het beste een spoedige en succesvolle re-integratie kan plaatsvinden. De afspraken hierover werken jullie uit in een schriftelijk formulier (het Plan van Aanpak dus) dat jullie allebei moeten ondertekenen.

Want jij bent verplicht om je aan de gemaakte afspraken te houden. Wees beiden kritisch wat er staat en wat je ondertekent. Ik schreef hierboven al dat je in ieder geval 1 x per 6 weken een voortgangsgesprek hebt met je werkgever. Het kan zijn dat de re-integratie beter en sneller gaat dan jullie in eerste instantie hadden gedacht.

Wia Advocaten

Als het nodig is, dan moet het Plan van Aanpak aangepast worden. Ook als er nieuwe afspraken gemaakt worden tijdens een van de voortgangsgesprekken, dan moet je dit allemaal bevestigen in de (eindejaars)evaluatie. Dan staat vast dat alles is besproken. Als je dit niet zou meewerken aan je Plan van Aanpak, dan mag je werkgever je loon helemaal stopzetten.Dit is iets wat de werkgever moet doen. Als jij al ruim 9 maanden ziek bent, dan moet je werkgever uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek bij het UWV melding maken van jouw langdurige ziekte. Alleen als je ondertussen weer gere-integreerd bent, dan hoeft je werkgever dit niet te doen.

Navigation

Home

Latest Posts

Maak Bezwaar Wia Met Gratis Wia Advocaat

Published Jan 09, 23
6 min read

Het Indienen Van Een Klacht Bij Het Uwv

Published Dec 23, 22
9 min read